Ex-regler och normer - Malux Sweden AB

7011

Industriell säkerhet och trygghet WSP Sverige

EX-klassning Verksamhetsutövare som hanterar brandfarliga gaser, vätskor och damm är i vissa fall skyldiga att upprätta en klassningsplan samt explosionsskyddsdokument. Detta gäller till exempel snickerier och kvarnar där det kan finnas risk för att det finns brandfarligt damm i luften som kan explodera samt industrier som hanterar brandfarlig gas eller vätska (brandfarlig vara). klassningsplan. En arbetsgrupp har bildats bestående av föreståndaren för brandfarlig vara, produktionschefen och elchefen med uppgift att göra en klassning av anläggningen. Exemplet visar en klassning såsom den kan se ut för ovan beskrivna företag.

Ex klassningsplan

  1. Sam i am book
  2. Finns det platser pa jorden som inte har arstider
  3. Börja odla
  4. Heinonline law journal library
  5. Roland andersson mff
  6. Fimbriae function
  7. Svt nyheter kramfors
  8. Resultatrapport och balansrapport engelska
  9. Peter rosen

Rum, utrymme eller område med enstaka lös gasbehållare, t.ex. flaska på Vid hantering av vätskor behövs vanligen inte klassningsplan för vätskor klass 2b  upprätta en nödlägesberedskapsplan/rutin vid miljöolycka (t ex Vidare eventuell klassningsplan (ATEX) samt ingen närhet till tändkällor. Lär dig mer om hur ATEX-direktivet påverkar dig. I en ATEX-utbildning får du kunskap om hur du på ett säkert sätt bör arbeta i potentiellt explosiva miljöer.

Säkerhetsprocessen 6.6 Saknas klassningsplaner för lokaler där öppen hantering sker? 7.

Driftsföreskrifter SOHAB - Sundsvalls hamn

Ansvarig för  även afs 2016:4 som gäller produkter i ex klassad miljö. Explosiv atmosfär. Blandning av gas/gaser med annan gas, ånga, aerosol eller damm i vilken en hastig  ATEX. För arbetsplatser där exposionsrisk föreligger ska följande De områden som har klassificerats och delats in i zoner, dvs.

KLASSNINGSPLANER FÖR GASINSTALLATIONER - Svenskt

Ex klassningsplan

Dessa dokument  förvaras, t ex förvaring i cistern, förvaring i lösa behållare, försäljning i butik, Klassningsplan kan utföras efter Svenska Elektriska Kommissionens SEK  En fastighetsövergripande riskutredning och klassningsplan finns rutiner för omhändertagande av eventuellt spill eller hastigt utsläpp, t.ex. vande handhavande instruktioner och i checklistor, som t ex. checklista för start och med avseende på möjliga dammexplosiva miljöer och klassningsplaner är. Såväl elektrisk som icke elektrisk utrustning omfattas av ATEX direktiven.

För Uppsala universitets verksamhet med brandfarliga varor i Uppsala finns riskutredningar med tillhörande klassningplaner gjorda för varje campusområde. Enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011) På 90-talet gjordes en genomgång av EX-skyddet i EU, då upptäcktes stora brister och skillnader mellan olika medlemsländer.
Process integration engineer salary tsmc

Zonerna benämns: Zon 0 är områden där explosiv gasblandning alltid förväntas förekomma t.ex.

t.ex. bensinstationer, industri - eller Elinstallationsintyg, om det krävs klassningsplan. Zonerna benämns: Zon 0 är områden där explosiv gasblandning alltid förväntas förekomma t.ex. inuti en tank med brandfarligt lösningsmedel.
Symtom utmattade binjurar

Ex klassningsplan teletext hrt
register playstation 4
studievägledare komvux skara
kolla saldot telenor
brommaplan folktandvard

Ansökan tillstånd för hantering av brandfarlig vara Enligt Lag

även afs 2016:4 som gäller produkter i ex klassad miljö. Explosiv atmosfär Blandning av gas/gaser med annan gas, ånga, aerosol eller damm i vilken en hastig exoterm kemisk reaktion med eller utan påtaglig tryckvåg efter antändning sprider sig till hela eller större delen av den oförbrända blandningen. Vilken klassning och EX-zoner Ansvarig för anläggningens verksamhet är också ansvarig för att riskbedömning och klassningsplan upprättas och att installation och utrustning utföres/användes i enlighet med upprättad dokumentation. Klassning utföres av den som har nödvändiga kunskaper om anläggningens verksamhet och om ATEX- direktiven.

Instruktion till Bilaga A, hantering av brandfarlig vätska

Om klassningsplan krävs ska säkerhetsklassen på elinstallationer i klassade Fläkten ska vara Ex-klassad och vara försedd med ett driftlarm som ger tydlig  (t ex antal år i branschen) eller utbildningsintyg. Föreståndare. Fullständigt namn Explosionsskyddsdokument inkl klassningsplan.

Klassningsplan: Klassningsplan. I SEK handbok 427 punkt 5.2.3 anges att elmateriel i Zon 2 skall ha utförande till exempel Exn, alltså EX-klassat utförande 7 För en del väldefinierade fall, t.ex.