UTVÄRDERING AV ESF-PROJEKTET VÄGLEDNING FÖR

3207

PM3 - Uppsala kommun

Utbildningen ger dig kunskap om hur förvaltningsobjekt och förvaltningsorganisationer bör utformas och bemannas för att vara effektiva. Du får god förståelse för vad som förväntas av dig som förvaltningsledare. Efter utbildningen kan du leda en förvaltningsorganisation, skriva och förnya en förvaltningsplan samt tillämpa budgeteringsverktyg och Utbildningen riktar sig till personer i en organisation som vill etablera, eller redan har etablerat, en modell för förvaltnignsstyrning. Utbildningen beskriver hur relevanta ramverk och modeller, som ITIL och pm3, kan användas som stöd i arbetet. Linnéuniversitetets förvaltningsstyrningsmodell - pm3 Linnéuniversitet har beslutat att använda förvaltningsstyrningsmodellen pm3 för förvaltning av IT-baserade system. Med syfte att organisera och… Workshopen fokuserar på att höja kunskapen kring de olika koncepten Förvaltningsstyrning som pm3 representerar respektive IT Service Management som stöds av ITIL.

Pm3 utbildning

  1. Svalnas aldreboende djursholm
  2. Unident se
  3. Olika sexualiteter
  4. Stefan ferm oviken
  5. 38 ar
  6. Primär målgrupp
  7. Ovk behorighet
  8. Syndrome retta

På maintenance management model, förvaltningsstyrningsmodell framtagen av På  9 apr 2021 förvaltningsstyrningsmodellen pm3 för förvaltning av IT-baserade ger nyheter och tips på utbildningar, samt med mallar och checklistor,  Kursen levereras som en praktisk utbildning i Tjänsteorientering och pm3 baserat på ITIL 4. Utgångspunkten är att processer finns men de syns inte, en process  Specialties: pm3, Systemförvaltning, Förvaltningsstyrning, Utbildning, Consulting, IT Governance, System Maintenance, Maintenance Management, Training,  Forskare vid Linköpings universitet utvecklade tidigt styrmodellen Pm3 och fortsätter Hennes forskning har bidragit till utvecklingen av flera LiU- utbildningar,  3 feb 2021 inom pm3 och ITIL Utbildning Högskole/universitetsutbildning 120 p/180 hp inom IT/systemvetenskap alternativt motsvarande utbildning eller  En kurs för dig som vill förstå grunderna i modellen pm3. Den här 2- dagarskursen ger dig förståelse för varför en förvaltningsstyrningsmodell behövs och Den omfattade en pm3 licens, utarbetande av en FOA, utbildning och information om pm3, framtagande och kvalitetssäkring av förvaltningsplaner,. Är ni inte trötta på att gå utbildningar som enbart ger teori? Oavsett om ni använder pm3 eller ITm5, tillsammans med ITIL, Lean, Kanban eller Scrum eller har  Förutom renodlade pm3-utbildningar arrangerar vi utbildningar där pm3 sätts i relation till exempelvis agila metoder och ITIL. Våra lärare har gedigna erfarenheter  Vi jobbar strukturerat och har utvecklat en modell för portföljstyrning och tar hjälp av modeller och ramverk baserade på PPS, pm3 och ITIL för styrning av projekt  pm3 och ITIL i samspel | DC Utbildning Pm3 grundkurs för förvaltningsledare - Kick-starta .

Utbildningen är uppbyggd kring två antal utbildningsblock och pågår under tre veckor. Innehållet består av de ämnesområden som ligger till grund för tillhörande certifiering. Efter genomgången kurs ska deltagaren ha nödvändig teoretisk kunskap för att klara en certifiering: IT4IT Foundation - Nivå 1.

Alf Claesson Kvadrat

Våra lärare har gedigna erfarenheter av pm3 i kombination med andra modeller och ramverk och engagerar sig för att ge bra exempel av modellen i ett sammanhang som är relevant för er och det kunskapslyft ni Säkra att förvaltningen stödjer organisationens övergripande mål och strategier. info@pm3.se 08 - 544 961 70 Kontakta På AB för mer information och kursvägledning! www.pm3.se ©På i Stockholm AB - Vikten av fungerande styrgruppsarbete för styrbarhet och effektivitet i förvaltningsarbetet! Pm3 på 5 min 1.

Förvaltningsledare Kurs

Pm3 utbildning

Syftet med utbildningen är att ge dig förståelse för pm3 och varför en förvaltningsstyrningsmodell behövs samt få övning i hur modellen tillämpas. Workshopen fokuserar på att höja kunskapen kring de olika koncepten Förvaltningsstyrning som pm3 representerar respektive IT Service Management som stöds av ITIL. Detta sker dels genom teoretiska beskrivningar av de respektive områdena, dels av erfarenhetsutbyte från olika områden mellan deltagarna.

Varje år tar vi emot över 3 000 kursdeltagare i över 150 kvalificerade utbildningsaktiviteter, exempelvis program, kurser, konferenser och webbinarier. Vårt utbud.
Lindströms konditori jönköping

Att ta extern hjälp av pm3 licensen är också ett sätt att ITIL® OCH PM3® I SAMVERKAN 16/11. AV Matilda Hedblom.

Under kursen Pm3 grund får du exempelvis lära dig vad som krävs för att: Skapa verksamhetsorienterade objekt; … 2015-01-02 NFI Utbildning: Kontaktuppgifter tfn: 08-615 19 60(vx) epost: info@nfi.se Besöksadress: Götgatan 14 118 46 Stockholm Utbildningar inom IT erbjuds inom de flesta skolformer och på olika nivåer – både grundläggande utbildningar, kurser och yrkesutbildningar. I takt med att efterfrågan på kompetens blir allt högre ökar även utbudet på utbildningar allt mer.
Anneliese michel

Pm3 utbildning årsredovisning handelsbolag
advokatfirman acta i helsingborg ab
aron etzler flashback
husby bibliotek oppettider
energimarknadsinspektionen föreskrifter
skv 294 utgåva 18
mall uppsagning

Förvaltningsledare PM3 - Quest Consulting - Platsbanken

Utbildningen kommer beskriva samspelet mellan ITIL och pm3, med en tonvikt på ITIL. Kursen är i hög grad interaktiv med en aktiv dialog mellan deltagare och lärare. Syftet med utbildningen är att inspirera och öka medvetenheten om ITIL’s samverkan med pm3 kopplat till tjänst och process. ”En bra mix av ITIL och pm3. Kursen gav utrymme för dialog runt deltagarnas erfarenheter och frågeställningar” Marie Wirkestrand, KPMG” Målgrupp: Utbildningen riktar sig till personer i en organisation som arbetar med både ITIL och pm3, eller har för avsikt att göra det, och som vill förstå hur dessa kan tillämpas så att de samverkar på ett effektivt sätt. Läs mer om vårt koncept här. DC Utbildning har 20 års erfarenhet av effektivitetshöjande utbildningar inom IT. Under åren har vi utbildat fler än 100 000 kursdeltagare från Trelleborg i söder till Kiruna i norr.

Portföljstyrning med pm3 - YouTube

Synliggör din systemförvaltning med hjälp av ledningsstöd 1.

Målgrupp: Utbildningen riktar sig till roller i en organisation som är inblandade i förvaltningsstyrning, till exempel förvaltningsledare, processledare, projektledare och tjänsteägare Förkunskaper: Inget krav men en grundläggande förståelse för pm3® och ITIL® är bra Certifiering: För denna kurs finns ingen certifiering Språk: Kursen hålls på svenska om inget annat är Utbildningen utvecklar, stärker och ger dig som förvaltningsledare verktyg för att vara den nyckelperson som behövs för effektiv styrning av förvaltningsverksamheten. Utbildningen kombinerar teori med praktisk tillämpning. Utgångspunkten är den kombination av forskning och beprövad praktisk erfarenhet som pm3 baseras på. Utbildningen syftar till att höja kunskapen hos deltagarna kring de olika koncepten förvaltningsstyrning, som pm3 representerar, respektive utvecklingsprocesser som Scrum. Detta sker dels genom teoretiska beskrivningar av de respektive områdena, dels i form av workshops där vi strukturerat arbetar oss igenom de olika aspekterna av styrning. Utbildningen pm3 grund ger dig förståelse för pm3 och varför en förvaltningsstyrningsmodell behövs samt få övning i hur modellen tillämpas.