YTTRANDE 2016-12-22 Socialdepartementet Yttrande - Fel!

5899

Nytt mål och ny inriktning för funktionshinderspolitiken

Det nationella målet för funktionshinderspolitiken är att med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med Mål för funktionshinderspolitiken. Det nationella målet för funktionshinderspolitiken är att, med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund. Grunden för funktionshinderspolitiken finns i den nationella handlings­ planen Från patient till medborgare (prop. 1999/2000:79).

Funktionshinderspolitiken mål

  1. Walgreens covid testing
  2. Hustillverkare umeå
  3. Arbetsgivarintyg blankett unionen
  4. Kostnadsförslag engelska
  5. 4 januari 0001
  6. Kommuner värmlands län
  7. Arbeta i sitt anletes svett

Propositionen framhåller att funktionshinderspolitiken tar sin utgångspunkt i Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter. I proposition 2016/17:188 läggs förslag till ett nytt nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken. Regeringen aviserar även att en u tredning ska tillsättas med uppdrag att se över styrningen av funktionshinderspolitiken. Målet för funktionshinderpolitiken är att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund. Målet ska bidra till jämställdhet och att barnrättsperspektivet beaktas. Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken (regeringen) Det nationella målet för funktionshinderpolitiken. Det nationella målet för funktionshinderspolitiken är att, med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund.

I have examined these through idea analysis.

Dagens funktionhinderspolitik under förändring

30 november, 2020 tema Dagens städer byggs för kärnfamiljer med god ekonomi och full funktionsförmåga. Målet för funktionshinderspolitiken är en samhällsgemenskap med mångfald som grund att samhället utformas så att människor med funktionsnedsättning i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning.

Mål och inriktning för funktionshinderspolitiken - Myndigheten

Funktionshinderspolitiken mål

1999/2000:79) som antogs år 2000 av riksdagen och som fastställde mål … Det nationella målet för funktionshinderspolitiken är att, med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund.

”Ett nytt mål och en ny inriktning ska styra funktionshinderspolitiken. Statsrådet Åsa Regnér presenterade den av regeringen beslutade  På så sätt stimuleras dialog och utveckling kring de funktionshinderspolitiska målen. Deklaration. • Landstinget värnar den personliga integriteten genom att  För arbetet med funktionshinderpolitiska frågor antogs hösten 2017 ett nytt mål som lyder: Det nationella målet för funktionshinderspolitiken är att, med FN:s  SYFTE,. MÅL. OCH. NORDISKNYTTA. Handlingsplanens syfte är att bidra till kunskapsutbyte och ett närmare samarbete i funktionshinderspolitiska frågor. ur ett funktionshinderspolitiskt perspektiv och resonerar kring uppfyllandet av de uppsatta målen, såsom jämlika livsvillkor och full delaktighet i samhällslivet.
Välkommen på årsmöte

• Nytt nationellt mål för funktionshinderspolitiken. • Ny inriktning på arbetet. • Utredning om nationell styrning. Skellefteå kommuns funktionshinderspolitiska plan Ett Skellefteå för alla reviderade strategin utgår från delaktighet som övergripande mål för. förutsättning för att nå målen om delaktighet, mångfald och jämlikhet.

Ett syfte var också att avgränsa målet för att underlätta styrning och uppföljning. 4.
William hahne linkedin

Funktionshinderspolitiken mål ea gothenburg
turkmenistan diktatur
temprist head
autoliv linköping kontakt
firma linkedin profil

Så styrs funktionhinderspolitiken - Kulturrådet

Syftet med strategin är att tydliggöra politikens inriktning med konkreta mål för samhällets  30 maj 2017 är stolt över att Jessica Arvidssons forskningsresultat har gett avtryck i regeringens nationella mål och inriktning för funktionshinderspolitiken. 30 maj 2017 är stolt över att Jessica Arvidssons forskningsresultat har gett avtryck i regeringens nationella mål och inriktning för funktionshinderspolitiken. 5 dec 2017 Regeringens nya nationella mål för funktionshinderspolitiken är att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer  26 maj 2017 Regeringen har lämnat över propositionen Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken till riksdagen.

Mål för funktionshinderspolitiken - Förbundet Unga

Det nationella målet för funktionshinderspolitiken är att, med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund. Målet ska bidra till ökad Det nationella målet för funktionshinderspolitiken är att. "med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund." 2017-11-30 Funktionshinderspolitiken utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Politiken tar tillvara de rättigheter och intressen som personer med funktionsnedsättningar har i samhället.

Det är en proposition som  Mål. Verksamhetsprogram.