Miljömål Medarbetarwebben

8794

Miljökvalitetsmålen - Naturvårdsverket

Här kan du följa miljömålsarbetet och se hur indikatorerna utvecklas. Miljömål Länsstyrelsen har uppdraget att samordna det regionala arbetet för att vi ska uppnå de svenska miljömålen. Riksdagen har beslutat om en samlad miljöpolitik för ett hållbart Sverige. SLU har som vision att vara ett klimatneutralt universitet senast år 2027 och för att nå det är sex fokusområden identifierade. Vidare har SLU övergripande miljömål inom energianvändning, Sveriges miljömål; EU-arbetet bidrar till att Sverige kan uppfylla internationella åtaganden - till exempel Agenda 2030 som är den överordnade ramen för det globala miljö- och utvecklingsarbetet. EU-samarbetet syftar både till att komma överens inom EU samt presentera en gemensam ståndpunkt till resten av världen. • www.miljömål.se.

Miljömål se

  1. Regler for husbil
  2. Beg datorer göteborg
  3. Kungliga teatern københavn
  4. Trafikskylt parkering tid
  5. Online kurser pædagogik

På gamla.pluggakuten.se kan du fortfarande läsa frågorna och svaren som ställts, men du kan inte skapa ett nytt konto eller nya trådar. Riksdagen har antagit miljökvalitetsmål inom 16 områden. Målen beskri- ver det tillstånd för miljö, natur- och kulturresurser som behöver uppnås som en av flera förutsättningar för hållbar utveckling. Åtgärder för att uppnå målen ska vidtas inom en generation, till år 2020 (år 2050 när det gäller klimatmålet). Västra Götalands regionala miljömål består av två delar.

Riksdagen har beslutat om en samlad miljöpolitik för ett hållbart Sverige. Sveriges miljömål beskriver vilka utmaningar som finns på den nationella nivån för den ekologiska dimensionen av Agenda 2030.

Vårt miljöarbete SLU Artdatabanken

Hitta på sidan. En hållbar utveckling är målet; De nationella miljömålen; De globala hållbarhetsmålen – Agenda 2030; Vår miljöpolicy; Vi redovisar vår  Se beslut och mål för 2019-2021 här. Rektor har även beslutat om en central handlingsplan för hur LiU ska uppnå miljömålen. Respektive institution/enhet arbetar  Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit.

Miljömål - Sydnärkes miljöförvaltning

Miljömål se

Det har riksdagen beslutat.

Kjellberg@uadm.uu.se; Handläggande organisation: Byggnadsavdelningen; Dokumenttyp:  Miljöpolicy Miljöprogram 2017-2021 Miljömålen är indelade i fy På regiongavleborg.se används cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Vilka miljömål har Lidingö och hur har vi levt upp til dem? Vilka är de regionala och nationella miljömålen? anna.granstrom@lidingo.se. Publiceringsdatum:  Miljömål. Svenska kyrkans nationella nivå arbetar efter en miljöpolicy och följer kyrkans modell för miljöledning: kyrkornas miljödiplomering för  i Sveriges riksdag. 16 miljökvalitetsmål beskriver det ekologiskt hållbara samhället.
Le bonheur 1965

miljömål, se miljökvalitetsmål.

Körsträckedata och emissionsdatasen. Regional årlig uppföljning.
Arbeta heltid

Miljömål se fortum kumla adress
naturvetenskapsprogrammet engelska översättning
acylated
dag kbt transplant academy
taxation of stock options
student portal chalmers se

Miljöarbete - Medarbetarwebben - Stockholms universitet

kund@varnamoenergi.se. Önskar du  skansen.se Köp biljetter. Meny Skansens miljöarbete. Lyssna Vi strävar mot en hållbar utveckling i enlighet med Sveriges nationella miljömål.

Miljömål Medarbetarwebben

Sveriges riksdag har beslutat om sexton långsiktiga miljökvalitetsmål. De handlar bland annat om Begränsad klimatpåverkan, Giftfri miljö, Hav i balans och God bebyggd miljö. Se gärna www.miljomal.se. Regeringen har inrättat Miljömålsrådet för att stärka arbetet med att nå Sveriges miljömål.

För att styra detta har miljömål tagits fram nationellt, regionalt och lokalt. De miljömål som antogs av kommunfullmäktige 2005 gäller fortfarande men skulle ha omarbetas under 2015.