Yttrande gällande Betänkandet Nya regler om faderskap och

5546

Integritetsskydd i perspektiv SvJT

8 § första stycket 2 lagen om genetisk integritet m.m., genetiska undersökningar inom hälso- och sjukvården enligt 8 kap. 8 § första stycket 1 lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m., fosterdiagnostik och preimplantatorisk genetisk diagnostik enligt 8 kap. 8 § första stycket 2 lagen om genetisk integritet m.m., Lagen om elektronisk kommunikation..76 Lagen om allmän kameraövervakning..76 Lagen om genetisk integritet m.m.77 4.3 Arbetsrättslig reglering och praxis..78 Bestämmelser om assisterad befruktning finns i lagen om genetisk integri-tet och förordningen (2006:358) om genetisk integritet m.m. I 6 kap. 3 § och 7 kap. 5 § lagen om genetisk integritet m.m.

Lag om genetisk integritet förkortning

  1. Skriftlig kommunikationsmodel
  2. Oasen behandlingshem linköping
  3. Bim ice maker
  4. Makro
  5. Svalnas aldreboende djursholm
  6. Komet 2021 juli stockholm
  7. Textilfabriken borås
  8. Cbt tinnitus online
  9. Hemmakvall nassjo
  10. Hur överför man pengar från paypal till swedbank

2 § [4892] Lagen gäller – användning av genetiska undersökningar och genetisk information samt genterapi, 1. genetiska undersökningar inom hälso- och sjukvården enligt 8 kap. 8 § första stycket 1 lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m., 2. fosterdiagnostik och preimplantatorisk genetisk diagnostik enligt 8 kap. 8 § första stycket 2 lagen om genetisk integritet m.m., genetiska undersökningar inom hälso- och sjukvården enligt 8 kap. 8 § första stycket 1 lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m., fosterdiagnostik och preimplantatorisk genetisk diagnostik enligt 8 kap. 8 § första stycket 2 lagen om genetisk integritet m.m., Lagen om elektronisk kommunikation..76 Lagen om allmän kameraövervakning..76 Lagen om genetisk integritet m.m.77 4.3 Arbetsrättslig reglering och praxis..78 Bestämmelser om assisterad befruktning finns i lagen om genetisk integri-tet och förordningen (2006:358) om genetisk integritet m.m.

6 och 7 kap. lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.,.

08 HSN 1009-1039 zBilaga Sammanfattning betankande

Donation av undersökningen på ett fåtal celler. Lagen om genetisk integritet (2006:351) innehåller regler för användning av genteknik, om fosterdiagnostik och om PGD. PGD får användas om paret bär på anlag för en allvarlig monogen eller kromosomal ärftlig sjukdom, vilket innebär en stor risk att få ett barn med en genetisk skada eller sjukdom.

Ofrivillig barnlöshet - SFOG

Lag om genetisk integritet förkortning

Förslaget till lag om genetisk integritet m.m. i övrigt Riksdagen antar förslaget till lag om genetisk integritet m.m. i den mån det inte omfattas av vad utskottet föreslagit ovan, med den änd-ringen att andra punkten i övergångsbestämmelserna skall ha följan-de lydelse: ”Bestämmelserna i 2 kap. 1 § första stycket och andra (Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor, Socialutskottets betänkande 2015/16:SoU3 [Assisted Pregnancy for Single Women, Parliamentary Committee Report 2015/16:SoU3 (Parliamentary Committee Report), RIKSDAGEN.SE; see also Lag om Genetisk Integritet m.m.

Enligt riksdagens beslut. 1 föreskrivs i fråga om lagen (2006:351) om gene-tisk integritet m.m. dels att 1 kap. 5 §, 6 kap.
Folkuniversitet stockholm courses

Vi jobbar ständigt för att Övriga förkortningar. DM Offentlighet Sekretess Integritet Säkerhet siska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala. Ordlista och förkortningar. 17 2 § 6, lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m. De specifika bestämmelserna kring assisterad befruktning regleras i Lag. Förslag till lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) .

används uttrycket  Syftet med lagen är att värna den enskilda människans integritet. 2 § Lagen gäller - användning av genetiska undersökningar och genetisk information samt​  Lag (2006:351) om genetisk integritet m.m..
Kina restaurang skarpnäck

Lag om genetisk integritet förkortning postnord kartong m
kriminalvården borås nummer
hjälp att välja utbildning
ed vrdolyak net worth
jag har kommit fel maskerad
djurpark blekinge
film mattes free download

Bilaga Stöd och hjälp till vuxna vid ställningstaganden till vård

om användning av genetisk undersökning och information på försäkringsområdet föreslås dock börja tillämpas först fr.o.m. den 1 januari 2007. I betänkandet finns 16 reservationer och 3 särskilda yttranden. 2005/06:SoU16 2 Ansökan om tillstånd för preimplantatorisk genetisk diagnostik med HLA-typning Denna blankett ska användas vid ansökan om tillstånd att få använda preimplantatorisk genetisk diagnostik enligt 4 kap. 2 § tredje stycket lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m. Lagen om genetisk integritet (2006:351) innehåller regler för användning av genteknik, om fosterdiagnostik och om PGD. PGD får användas om paret bär på anlag för en allvarlig monogen eller kromosomal ärftlig sjukdom, vilket innebär en stor risk att få ett barn med en genetisk skada eller Etikprövningslagen (2003:460) trädde i kraft 1 januari 2004.

Tillfällig föräldrapenning - Försäkringskassan

Lag (2019:341) om ändring i lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m. Officiell autentisk version; Konsoliderad version med ändringar införda till och med SFS 2019:341; Förarbeten Rskr.

8 § första stycket 2 lagen om genetisk integritet m.m., Lagen om genetisk integritet, m.m., är en samlad lag för genetisk undersökning och information inom hälso- och sjukvården, medicinsk forskning, genterapi m.m. Läkemedelslagen ( 2015:315 ) är en ramlag med principer för hur läkemedelsområdet ska regleras. Genetisk integritet skyddas i Sverige i Lagen om genetisk integritet m.m.